CDA

: Tweede Kamer : Misbruik persoonsgegevens ex-dienstplichtigen (150499)

Nota-overleg beleidsplan Nederlandse politie (120499) Nota-overleg beleidsplan Nederlandse politie (120499)

Misbruik persoonsgegevens ex-dienstplichtigen (150499)

Den Haag, 15-04-1999

Schriftelijke vragen van het lid van Ardenne-van der Hoeven (CDA) aan de staatssecretaris van defensie.

1. Heeft de Stas U kennis genomen van het artikel in de Volkskrant dd. 15 april 1999 Hoe komt commercieel bureau aan gegevens van ex-dienstplichtigen.

2. Kan de Stas verklaren hoe het Centraal Voorlichtingsbureau kan beschikken over gegevens van Nederlandse ex-dienstplichtigen. Heeft het Ministerie van Defensie deze gegevens ter beschikking gesteld. Zo ja, waarom? Indien niet, hoe komt het Centraal Voorlichtingsbureau aan deze gegevens?

3. Hoe verhoudt deze gang van zaken zich tot de Wet Persoonregistraties.

4. Welke concrete maatregelen stelt de Stas voor om aan deze situatie een einde te maken.

Deel: ' Vragen CDA misbruik persoonsgegevens ex-dienstplichtigen '
Lees ook