CDA

Vragen over aangifte van autokraak bij glasschadebedrijf

De Tweede Kamerleden Gerda Verburg en Theo Rietkerk hebben aan de ministers Jorritsma (Economische Zaken) en De Vries (Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties) schriftelijke vragen gesteld n.a.v. berichten dat er afspraken zijn gemaakt tussen de Utrechtse politie en het bedrijf Carglass dat eigenaren, van wie de auto is opengebroken, aangifte kunnen bij Carglass in plaats van bij de politie.

Verburg en Rietkerk willen onder meer weten of er ook in andere politieregio's dan Utrecht soortgelijke afspraken bestaan, en of deze afspraak niet in strijd is met de regels inzake concurrentie en aanbesteding, zoals uitgedragen en gecontroleerd door de NMA (Nederlandse Mededingingsautoriteit)

Hierna staan de schriftelijke vragen van beide kamerleden:


1. Bent u op de hoogte van de afspraken tussen de Utrechtse politie en het bedrijf Carglass dat eigenaren van wie de auto is opengebroken, aangifte kunnen doen bij Carglass? *


2. Op basis waarvan zijn deze afspraken tot stand gekomen?

3. Is er ook in ander politieregio's sprake van dergelijke afspraken met één bedrijf, daarbij een monopoliepositie creërend door andere herstelbedrijven uit te sluiten? Zo ja, in welke?


4. Is deze afspraak tussen politie en bedrijf niet in strijd met de regels inzake concurrentie en aanbesteding, zoals uitgedragen en gecontroleerd door de NMA?


5. Zo ja, welke stappen mogen wij van U verwachten om hieraan een einde te maken en nieuwe soortgelijke situaties te voorkomen?


* Utrechts Nieuwsblad 17 juli 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen CDA over aangifte autokraak bij glasschadebedrijf '
Lees ook