CDA

: Tweede Kamer : Ambulance vervoer in Zeeland (050899)

Ambulance vervoer in Zeeland (050899)

Den Haag, 5 augustus 1999

Schriftelijke vragen van het lid Buijs (CDA) aan de minister van Volksgezondheid


1. Herinnert u zich mijn eerdere vragen (nr 1748, dd 22 juni jl en nr 1322) over de financiele problemen van de Ambulancezorg in Zeeland?


2. Is het juist dat de problemen nu zo nijpend zijn geworden dat Gedeputeerde Staten van Zeeland zich genoodzaakt ziet een brandbrief te zenden omdat de ambulance-zorg in Zeeland op de rand van de afgrond staat? 1)


3. Deelt u de beoordeling van Gedeputeerde Staten van Zeeland?


4. Heeft de ambulance-dienst Schouwen-Duiveland inmiddels besloten de dienstverlening terug te brengen om een mogelijk faillissement te voorkomen? Zo ja, welke gevolgen heeft dit voor de aanrijdtijden en dienstverlening 2)


5. Welke acties zijn er ondernomen naar aanleiding van mijn eerdere vragen? Heeft er overleg plaatsgevonden met Gedeputeerde Staten? Zo ja, wat was de uikomst van dit overleg? Zo nee, waarom niet?


6. Kunt u garanderen dat Zeeland op korte tremijn voldoende budget voor ambulancevervoer ter beschikking krijgt, opdat de dienstverlening niet in het gedrang komt als gevolg van financiele problemen?

1) ANP 3 augustus 1999 en Trouw 3 augustus
2) idem

Deel: ' Vragen CDA over ambulance vervoer in Zeeland '
Lees ook