CDA

: Tweede Kamer : Bankieren provincies (300999)

Bankieren provincies (300999)

Den Haag, 30 september 1999

Schriftelijke vragen van de leden Van der Hoeven en Balkenende aan de ministers van Binnenlandse zaken en Financien.


1. Wilt U aangeven en beargumenteren wat het principiële verschil is tussen het bankieren door de provincie Zuid Holland, bijvoorbeeld ten behoeve van Ceteco, en het verstrekken van een risicodragende lening door de gemeente Amsterdam aan de onderneming Ceres of het verstrekken van risicodragend kapitaal door de gemeente Rotterdam via aandelenverwerving aan de onderneming ECT, beide ten behoeve van investeringen in de containeroverslag, beide ten bedrage van vele honderden miljoenen guldens, en beide dus met inzet van publieke middelen?


2. Was U bekend met deze transacties? Is hierover contact geweest tussen de ministers van Verkeer en Waterstaat en van Economische Zaken enerzijds en van Financiën en Binnenlandse Zaken anderzijds?


3. Hebben de betrokken gemeenten U hierover in enige vorm geraadpleegd of geïnformeerd? Zijn de provincies hier op enige wijze in betrokken geweest?


4. Is Uw oordeel gevraagd over bovengenoemde transacties?


5. Heeft U voor deze transacties toestemming verleend? Stemt U eventueel achteraf- in met deze transacties? Zo nee, hoe geeft U aan deze afwijzing inhoud?

Deel: ' Vragen CDA over bankieren door provincies '
Lees ook