CDA

: Tweede Kamer : Fraude met kentekens (090699)

Fraude met kentekens (090699)

Den Haag, 9 juni 1999

Schriftelijke vragen van de leden Eurlings en Reitsma (beiden CDA) aan de minister van verkeer en waterstaat

1. Is het juist dat de fraude met kentekens veel omvangrijker is dan steeds werd aangenomen, namelijk 280.000 gevallen i.p.v. tussen de 50 en 100.000?

2. Hoeveel inkomsten loopt de rijksoverheid mis door deze fraude?

3. Ziet u de nieuwe wet GAIK (gecontroleerde afgifte en inname van kentekenplaten) als enige mogelijkheid om fraude met kentekens aan te pakken?

4. Zo ja, hoe kunt u garanderen dat deze grootschalige fraude na invoering van de nieuwe wet GAIK daadwerkelijk verleden tijd zal zijn?

5. Zo nee, welke andere manieren zijn er om de fraude aan te pakken?

6. Staan de kosten van deze operatie in verhouding tot de misgelopen inkomsten?

7. Bent u het eens met de stelling dat grootschalige fraude invoering van instrumenten als rekeningrijden en kilometerheffing bemoeilijkt omdat dat alleen mogelijk is, als automobilisten via hun kenteken aangeslagen worden?

8. Kunt u m.b.t. fraudegevoeligheid een vergelijking maken tussen GAIK en het elektronisch kenteken?

Deel: ' Vragen CDA over fraude met kentekens '
Lees ook