CDA

: Tweede Kamer : Generaal pardon asielzoekers (290499)

Generaal pardon asielzoekers (290499)

Den Haag, 29 april 1999

Schriftelijke vragen van het lid Wijn (CDA) aan de staatssecretaris van Justitie

1. Is het waar dat u van plan bent bepaalde groepen asielzoekers die geen recht hebben op een verblijfsstatus toch een status te verlenen? (1)

2. Zo ja, kunt u aangeven waarom u tot deze stap bent gekomen?

3. Kunt u aangeven waarom betrokken asielzoekers niet naar hun land van herkomst kunnen terugkeren?

4. Welke maatregelen denkt u te treffen om te bewerkstelligen dat terugkeer wel mogelijk is?

5. Kunt u aangeven welke criteria u hanteert om een status te verlenen aan personen die daar geen recht op hebben?

6. Kun u aangeven met welke status hun verblijf wordt gelegaliseerd en waarom voor die status is gekozen?

7. Kunt u aangeven hoeveel personen en welke nationaliteiten het betreft?

8. Is hier sprake van een eenmalig generaal pardon, of verwacht u deze maatregel opnieuw te moeten toepassen als er een tekort aan opvangcapaciteit is?

9. Deelt u de opvatting dat als tot het verlenen van een dergelijke status wordt overgegaan, daarmee jarenlange procedures als bezigheidstherapie moeten worden beschouwd?

10. Deelt u de opvatting dat het alsnog verlenen van een status aan mensen die daar geen recht op hebben grotere aantallen asielzoekers zal bewegen naar Nedereland te komen, omdat juist grote aantallen tot deze maatregele hebben geleid?

11. Deelt u de opvatting dat u hiermee toegeeft aan het onrechtmatig gedrag van bepaalde landen van herkomst die weigeren te voldoen aan de internationale volkenrechtelijke verplichting hun eigen onderdanen terug te nemen?

12. Hoeveel verwijderbare asielzoekers bevinden zich momenteel in de opvang en hoe is de verdeling, bezien naar nationaliteit?

(1) Telegraaf, Trouw, Volkskrant d.d. 29 april 1999

Deel: ' Vragen CDA over generaal pardon asielzoekers '
Lees ook