CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA: wat is optelsom lastenverlichting en lastenverzwaring?

Het CDA heeft vandaag vragen gesteld aan de minister van Financien over de gevolgen van de lastenverzwaring op gemeentelijk niveau. Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistieken blijkt dat de lokale lasten gemiddeld zo.n 9 procent stijgen. Jan Peter Balkenende en Maria van der Hoeven willen weten wat het effect is van de stijging van de lokale lasten op de algemene lastenverlichting die de regering beloofd heeft.

Jan Peter Balkenende: 'Het is nogal tegenstrijdig wat gebeurt. Er is steeds lastenverlichting beloofd maar als we niet oppassen wordt die ongedaan gemaakt doordat de lokale lasten zo sterk stijgen. Wij willen weten wat nu per saldo het effect is in de portemonnee. Wat blijft er over van de lastenverlichting voor een gemiddeld huishouden als daar de stijging van gemeentelijke en provinciale kosten van afgetrokken worden? Wij willen die rekeningsommetjes graag zien van de regering'.

De vragen die gesteld zijn luiden:


1. Heeft u kennisgenomen van het onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek waaruit blijkt dat de lokale lasten volgend jaar 9 procent gemiddeld stijgen, en de onroerend zaakbelasting zelfs bijna 14%? 1)


2. Hoe verhoudt de lastenstijging op gemeentelijk en provinciaal niveau zich tot de algemene lastenverlichting die dit kabinet voorstaat?


3. Wat zijn de gevolgen van het feit dat een aantal gemeentes de zogeheten Zalmsnip niet meer rechtstreeks aan de burgers geeft?


4. Kan aangegeven worden hoeveel per saldo de lastenverlichting voor een gemiddeld huishouden eigenlijk is (geweest) in de jaren 1999 en 2000 als daar de lokale lastenverzwaring wordt afgetrokken? Kan een overzicht worden gegeven van de gevolgen voor huishoudens met een minimum, een modaal en anderhalf keer modaal inkomen, uitgesplitst naar gemeentes met verschillende categorieën lastendruk?


5. Is er feitelijk nog wel sprake van lastenverlichting voor een gemiddeld huishouden?

Deel: ' Vragen CDA over gevolgen gemeentelijke lastenverzwaring '
Lees ook