CDA

: Tweede Kamer : Gemeentelijke herindeling Duin- en Bollenstreek (030599)

Gemeentelijke herindeling Duin- en Bollenstreek (030599)

Den Haag, 3 mei 1999

Schriftelijke vragen van het lid Van der Hoeven (CDA) aan de minister Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties

1. Heeft u kennis genomen van het artikel Minister Peper wil praten over gemeentelijke herindeling? 1

2. Deelt u de mening van vragensteller dat het zeker onder het huidige wettelijk kader niet aan de minister is om initiatieven te nemen om een proces van gemeentelijke herindeling in gang te zetten? Zo nee, waarom niet?

3. Loopt u met dit initiatief vooruit op de wijziging van de Wet Algemene regels herindeling, die al ruim anderhalf jaar bij de Eerste Kamer ligt? Zo ja, wilt u de Rondetafelgesprekken in de regios West-Friesland, Duin- en Bollenstreek, Zeeuws-Vlaanderen, Utrecht-oost, Achterhoek, Noord-Limburg 2 afgelasten, sowieso in afwachting van de verdere behandeling van de wetswijziging?

4. Is het waar dat de provincie Zuid-Holland al eerder heeft aangegeven dat er zich in de Duin- en Bollenstreek geen problemen voordoen met betrekking tot het functioneren van gemeenten? Zo ja, waarom dramt u dan toch door?

5. Kunt u zich voorstellen dat de provincie Zuid-Holland zich heeft geërgerd aan uw voornemen?

6. Is het waar dat gemeenten in de Hoeksche Waard die in eerste instantie in aanmerking kwamen voor een gespreksronde categorisch geweigerd hebben om over gemeentelijke herindeling te praten? Zo ja, wat doet u indien gemeenten in de Duin- en Bollenstreek hetzelfde doen? Zo nee, wat was dan de reden tot het afzien van gesprekken in de Hoeksche Waard?

7. Wat is de reden om nu voor de Duin- en Bollenstreek te kiezen, anders dan het feit dat er klaarblijkelijk één regio in de provincie Zuid-Holland gekozen moet worden?

1 Weekendkrant duin en bollenstreek, 1 mei 1999 2 Brief minister BZK, 1 april 1999 over Rondetafelgesprekken

Deel: ' Vragen CDA over herindeling Duin- en Bollenstreek '
Lees ook