CDA

: Tweede Kamer : Informatie OV via Internet niet langer gratis? (070699)

Informatie OV via Internet niet langer gratis? (070699)

Den Haag, 7 juni 1999

Schriftelijke vragen van het lid Reitsma (CDA) aan de minister V&W

1. Kent u de Internetsite van Openbaar Vervoer Reisinformatie (OVR)?

2. Door hoeveel personen wordt deze site per dag bezocht?

3. Is het waar dat het opvragen van informatie via deze site per 1 september niet langer gratis is, en voor bezoekers via kabel zelfs niet meer te bereiken zal zijn? 1)

4. Past dit in een beleid dat erop gericht is kwaliteit en toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer te verbeteren?

5. Bent u het eens met de stelling dat toegankelijkheid van informatie van belang is voor de kwaliteit van de dienstverlening?

6. Ziet u mogelijkheid om in gesprek te gaan met OVR? Wat zal uw inzet zijn bij dat gesprek?

1) AD 3 juni en Volkskrant 4 juni

Deel: ' Vragen CDA over informatie OV via Internet '
Lees ook