CDA

: Tweede Kamer : Rechterlijke uitspraak over korting van de VUT-uitkering op de toeslag van een AOW-er met een jongere partner (290499)

Rechterlijke uitspraak over korting van de VUT-uitkering op de toeslag van een AOW-er met een jongere partner (290499)

Den Haag, 29 april 1999

Schriftelijke vragen van het lid Dankers (CDA) aan de staatssecretaris van Sociale Zaken (Hoogervorst)

1. Bent u op de hoogte van de uitspraak van de
arrondissementsrechtbank te Assen van 9 april 1999 waarin wordt gesteld dat de VUT-uitkering van de jongere partner van een AOW-gerechtigde niet langer volledig gekort mag worden op de AOW-toeslag? 1)

2. Bent u bereid om naar aanleiding van deze uitspraak de AOW c.q. het Inkomensbesluit AOW zodanig aan te passen dat een VUT-uitkering niet meer volledig in mindering wordt gebracht op de AOW-toeslag die een AOW-er met een jongere partner ontvangt?

3. Wat is uw gemotiveerde reactie op het feit dat de Arrondissementsrechtbank te Assen in de beoordeling van de zaak verwijst naar de nota van toelichting bij het wijzigingsbesluit Anw waarin staat dat : de inkomenstoets voor bepaalde vormen van inkomen in verband met arbeid niet redelijk wordt geacht en voorts dat Dit argument (niet ontmoedigen van deelname aan arbeid) bij een inkomen dat voortvloeit uit een niet meer bestaande arbeidsrelatie niet aan de orde is.

4. Wat is uw gemotiveerde reactie op de uitspraak van de rechtbank dat de rechtbank niet vermag in te zien dat nu kennelijk eenzelfde rechtvaardiging voor het onderscheid in de AOW wordt gehanteerd, hetgeen bij voornoemde wijziging van de Anw ten aanzien van de houdbaarheid van de rechtvaardiging is overwogen niet eveneens voor de AOW opgeld zou doen, Naar het oordeel van de rechtbank is er voorts geen relevant verschil tussen het karakter van de ANW-uitkering en het karakter van de partnertoeslag AOW en de uitspraak dat Naar het oordeel van de rechtbank dit dan ook betekent dat inkomsten uit arbeid en inkomsten uit een VUT-uitkering niet zodanig onvergelijkbaar zijn, dat het gesignaleerde verschil in behandeling in het licht van het doel van de onderhavige regeling gerchtvaardigd is.

5. Wat zijn de financiële gevolgen van een dergelijke maatregel?

6. Bent u bereid om het Inkomensbesluit met terugwerkende kracht aan te passen, gelijktijdig met de recente reparatie van de ANW?

7. Wanneer kan de Kamer de notitie over stapeling van uitkeringen verwachten?

1

Deel: ' Vragen CDA over korting VUT-uitkering bij jongere partner '
Lees ook