CDA

: Tweede Kamer : Nasleep dioxine-affaire (110899)

Nasleep dioxine-affaire (110899)

Den Haag, 11 augustus 1999

Schriftelijke vragen van het lid Atsma (CDA) aan de staatssecretaris van LNV


1. Heeft u kennisgenomen van het artikel Faber misleidde de Kamer (Trouw 11 augustus)?


2. Is het juist dat het onderzoeks-instituut Rikkelt reeds op 29 april een signaal heeft gegeven over dioxine verontreiniging in voedsel? Welke stappen heeft u naar aanleiding van dit bericht ondernomen? Op welke data?


3. Was u op de hoogte van de bijeenkomst op 10 mei met het Belgische ministerie? Zo ja, waarom is het ministerie daarbij niet aanwezig geweest? Bent u op dat moment door de Belgische autoriteiten op de hoogte gesteld?


4. Wat is de stand van zaken met betrekking met betrekking tot schadeclaims? Zijn er bedrijven die de Nederlandse overheden aansprakelijk hebben gesteld hebben voor de gevolgen, direct of indirect, van de dioxine-verontreiniging? Zo ja, om hoeveel bedrijven en welke bedragen gaat het? In welke zin wordt de overheid aansprakelijk gesteld?


5. Hoe wordt met deze claims omgegaan? Worden deze in behandeling genomen? Vindt u dat de overheid aansprakelijk is voor schade als gevolg van de dioxine-verontreiniging?


6. Wat is de stand van zaken mbt de mogelijk oprichting van een Europees Bureau voor de Voedselveiligheid? Bent u met de CDA-fractie van mening dat dit bureau er zo snel mogelijk moet komen? Welke initiatieven onderneemt u zelf op dit punt?

Deel: ' Vragen CDA over nasleep dioxine-affaire '
Lees ook