CDA

: Tweede Kamer : Oprichting van een Koerdisch Nationaal Congres in Nederland (250599)

Oprichting van een Koerdisch Nationaal Congres in Nederland (250599)

Den Haag, 25 mei 1999

Schriftelijke vragen van het lid Verhagen (CDA) aan de ministers van Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Justitie

1. Heeft u kennis genomen van het bericht dat van maandag 24 tot en met woensdag 26 mei het Koerdisch Nationaal Congres te Amsterdam zijn oprichtingsbijeenkomst zal houden?*

2. Zo ja, sinds wanneer bent u van dit voornemen op de hoogte?

3. Speelt de PKK een rol bij de totstandkoming van dit congres?

4. Zullen visa worden verstrekt aan in het buitenland wonende Koerden? Zo ja, acht u termen aanwezig om geen visa te verstrekken voor deze gebeurtenis?

5. Hoe beoordeelt u het feit dat voor de tweede maal in enkele jaren Nederland is gekozen als de vestigingsplaats van een omstreden Koerdische organisatie?

6. Kunt u aangeven waarom juist Nederland voor de tweede maal is uitgekozen?

7. Acht u termen aanwezig om deze bijeenkomst tegen te houden, gelet op de recente openbare-ordeverstoringen te Den Haag, na de aanhouding van de Koerdische leider Ocalan? Zal het doorgaan van de bijeenkomst mogelijk ongewenste gevolgen hebben voor de Nederlandse buitenlandse betrekkingen?

8. Wilt u deze vragen voor het plaatsvinden van de oprichtingsbijeenkomst beantwoorden?


* ANP, 20 mei 1999

Deel: ' Vragen CDA over oprichting Koerdisch Nationaal Congres '
Lees ook