CDA TWEEDE KAMERFRACTIE

CDA: vragen over premieverhoging ziektekosten

De CDA-fractie in de Tweede Kamer zal schriftelijke vragen stellen naar aanleiding van de berichten in het Financieel Dagblad over de voorgenomen premieverhoging bij ziektekostenverzekeraars.

Woordvoerder Nancy Dankers: "Deze premieverhoging ligt, als het daadwerkelijk 10 wordt, ver boven de raming van het kabinet en heeft dus belangrijke effecten op de inkomensplaatjes van mensen. Daarnaast hebben we vragen bij de onderlinge afstemming tussen de verzekeraars. Van concurrentie is geen sprake meer!".

Voor verdere informatie: Jack de Vries, voorlichter, 06-53714623.

20 okt 99 10:36

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen CDA over premieverhoging ziektekosten '
Lees ook