CDA

: Tweede Kamer : Niet-uitbetaling schadevergoeding (040699)

Niet-uitbetaling schadevergoeding (040699)

Den Haag, 4 juni 1999

Schriftelijke vragen van het lid Atsma (CDA) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

1. Heeft u kennis genomen van het artikel Nog geen cent voor gedupeerden van Tussenklappenpolder?1

2. Is het bericht waar dat inwoners van de Tussenklappolder, tussen Muntendam en Zuidbroek, nog geen schadevergoeding hebben uitbetaald gekregen?

3. Is het waar dat de betalingsregeling terzake al lang en breed is geaccordeerd door nationale en Europese overheid?

4. Is inwoners van de Tussenklappolder toegezegd dat uiterlijk in mei tot uitbetaling zal worden overgegaan? Zo ja, kunt u een verklaring geven voor het feit dat zulks nog niet gebeurd is?

5. Zijn er andere gebieden in Nederland waar dergelijke toezeggingen niet worden nagekomen? Z o ja, welke?

6. Wilt u met de grootst mogelijke kracht bevorderen dat gedupeerden in de Tussenklappolder en eventuele andere gebieden worden geholpen resp. tot uitbetaling wordt overgegaan?
7. Wilt u de Kamer vóór het zomerreces hierover informeren, zodat eventueel overleg tussen regering en Kamer mogelijk is?

1) Nieuwsblad van het Noorden 3 juni 1999

Deel: ' Vragen CDA over schadevergoeding Tussenklappenpolder '
Lees ook