CDA

: Tweede Kamer : Situatie op Ambon (200899)

Situatie op Ambon (200899)

Den Haag, 20 augustus 1999

Schriftelijke vragen van het lid Verhagen (CDA) aan de minister van Buitenlandse Zaken


1. Heeft u kennisgenomen van de aanhoudende onlusten op Ambon?


2. Op welke wijze heeft u daarop tot dusverre gereageerd? Is Nederland bereid om in haar bilaterale betrekkingen met Indonesië haar bezorgdheid over het aanhoudend geweld op Ambon tot uitdrukking te brengen?


3. Bent u bereid te bevorderen dat de situatie op Ambon, en de mogelijke bijdrage die de internationale gemeenschap kan leveren aan het herstel van de rust ter plekke, besproken wordt in het kader van de Verenigde Naties en de Europese Unie?

Deel: ' Vragen CDA over situatie op Ambon '
Lees ook