CDA

: Tweede Kamer : Swillverwerking (170699)

Swillverwerking (170699)

Den Haag, 17 juni 1999

Schriftelijke vragen van de leden Eisses-Timmerman en Atsma (beiden CDA) aan de staatssecretaris van LNV

1) Hebt u kennisgenomen van het artikel Geen enkel overheidstoezicht op swillverwerking bij brijvoerbedrijven?

2) Kunt u bevestigen dat noch de RVV noch de AID toezicht houden op het verbod om swill te verwerken in varkensvoer? Geldt dit ook voor het toezicht op het verbod om swill te verwerken in herkauwersvoer?

3) Kan de conclusie getrokken worden dat overtredingen van het verbod gedoogd worden? Hoe staat dit in verhouding tot uw brieven van 25 maart 1999 en 20 mei 1999, waarin u spreekt over stevigere controle- en handhavingsinspanningen?

4) Vindt u dat het, in het licht van o.a. de laatste uitbraak van varkenspest in Duitsland a.g.v. het voeren van swill aan varkens en de relatie tussen diervoederbereiding en BSE, verantwoord is om toe te laten dat er producenten en handelaren zijn die het verbod niet naleven? Kunt u dit motiveren?

5) Vindt u het in het licht van het bovenstaande opportuun om de door u aangekondige wetswijziging m.b.t. het beperkt gebruik van be- en verwerkte swill door te voeren, als nu al blijkt dat het toezicht te wensen overlaat?

6) Welke maatregelen neemt u om de in overtreding zijnde bedrijven aan te pakken en op welke termijn?

Deel: ' Vragen CDA over swillverwerking in varkensvoer '
Lees ook