CDA

: Tweede Kamer : 200 Pabo-studenten zoeken stageplaatsen (220999)

200 Pabo-studenten zoeken stageplaatsen (220999)

Den Haag, 22 september 1999

Schriftelijke vragen van de leden Maria van der Hoeven en Clémence Ross-van Dorp (beide CDA) aan de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.


1. Hebt u kennis genomen van het bericht: 200 Pabo-studenten zoeken stageplaatsen? 1


2. Bent u bekend met de problematiek van de Nijmeegse Pabo Groenewoud en kunt u aangeven welke maatregelen u gaat nemen?


3. Komt de van problematiek van de Nijmeegse Pabo ook bij andere Pabos voor en, zo ja, kunt u aangeven wat uw aanpak in deze is?


4. Deelt u de zorg van de Pabo Groenewoud dat de hoge werkdruk in het onderwijs er toe leidt dat scholen geen stagiaires willen aannemen omdat de begeleiding te veel tijd kost? Kunt u dat toelichten? Wat is de relatie met de recent in de kamer besproken nota Maatwerk voor morgen?.


5. Bent u met de CDA-fractie van mening dat een tekort aan stageplaatsen voor Pabo-studenten een ernstige bedreiging vormt voor het totale onderwijsbeleid (groepsgrootteverkleining, WSNS, etc)? Wat is uw mening hieromtrent?

1 De Gelderlander d.d. 21-9-'99

Deel: ' Vragen CDA over tekort stageplaatsen voor Pabo-studenten '
Lees ook