CDA

: Tweede Kamer : Toename smartshops(140799)

Toename smartshops(140799)

Den Haag, 14 juli 1999

Schriftelijke vragen van het lid Van de Camp (CDA) aan de ministers van Justitie en VWS.


1.Heeft u kennis genomen van het bericht Amsterdam legt smartshops aan banden*?


2.Waarom ontbreekt het nog steeds aan een landelijke aanpak om de groei van het aantal smartshops te beperken, dan wel om smartshops als zodanig aan te pakken?


3.Betekent het feit dat men in Amsterdam vreest dat de criminaliteit vat zal krijgen op de smartshops, dat u actie gaat ondernemen om zulks te voorkomen?


4.Hoe beoordeelt u het feit dat smartshops met name worden gevestigd in plaatsen waar veel toeristen komen, en derhalve met name voor de buitenlandse markt opereren? Deelt u de mening dat het vrijelijk bestaan van smartshops het beeld van Nederland als Europees drugscentrum versterkt?


5.Hoe komt het dat smartshops zich vooral in Nederland vestigen, en niet in België of in Frankrijk. Beschikken die landen over regelgeving die de vestiging van smartshops tegengaat, zo ja om wat voor regelgeving gaat het?


* Algemeen Dagblad, 13 juli 1999

Deel: ' Vragen CDA over toename smartshops '
Lees ook