CDA

: Tweede Kamer : Schriftelijke vragen van de leden Leers en Stroeken (beiden CDA) aan de minister van verkeer en waterstaat (7 april 1999)

Schriftelijke vragen van de leden Leers en Stroeken (beiden CDA) aan de minister van verkeer en waterstaat (7 april 1999)

1. Is het bericht juist dat een stuurgroep acht mogelijke varianten voor het trace van de IJzeren Rijn gaat onderzoeken?

2. Bent u bereid de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren over deze acht varianten?

3. Kunt u de Kamer garanderen dat de natuurwaarde van de betrokken gebieden voldoende wordt meegenomen in de verschillende studies?

4. Hoe verhoudt zich de studie naar varianten van de IJzeren Rijn tot de aanleg van de Betuwelijn?

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen CDA over varianten trace IJzeren Rijn '
Lees ook