CDA

: Tweede Kamer : Veiligheid Schiphol (081199)

Veiligheid Schiphol (081199)

Den Haag, 8 november 1999

Schriftelijke vragen van het lid Buijs en Reitsma (CDA) aan de minister van Verkeer & Waterstaat


1. Kent u de aanbevelingen uit het rapport van het NLR safety aspects of aircraft operations in crosswind uit december 1998?


2. Is dit rapport in opdracht van uw ministerie tot stand gekomen? Is er een relatie tussen dit rapport en het ongeval met het Transavia-toestel in december 1997?


3. Eén van de aanbevelingen in dit rapport is dat de maximale zijwind van 15 knopen bij landingen niet kan worden overschreden zonder dat de veiligheidseisen geweld wordt aangedaan (blz. 47). Dit is in lijn met internationale regels volgens het ICAO. Bent u op de hoogte van het feit dat Schiphol s nachts bij baantoewijzingen een maximale snelheid van 25 knopen hanteert? Waarom wordt op Schiphol afgeweken van deze aanbeveling van het NLR en van de internationale regels volgens het ICAO?


4. Waarop is de uitlating van de minister gebaseerd dat Schiphol aan de maximale veiligheidsnormen voldoet? (NOS-journaal d.d. 6-11-1999)


5. Welke consequenties zou het hebben voor het toegestane aantal vluchten indien Schiphol zich zou aapassen aan deze veiligheidseisen, dit mede in relatie tot de gestelde eisen op het gebied van geluidsoverlast?


6. Waarom heeft u de Kamer niet op de hoogte gebracht van dit rapport van de NLR? Bent u bereid dit rapport alsnog naar de Kamer te zenden alsmede uw opvattingen over de inhoud van dit rapport?

Deel: ' Vragen CDA over veiligheid Schiphol '
Lees ook