CDA

: Tweede Kamer : Vergunningverlening voor gokken op internet (290999)

Vergunningverlening voor gokken op internet (290999)

Den Haag, 29 september 1999

Schriftelijke vragen van het lid Buijs (CDA) aan staatssecretaris van Justitie


1. Is het bericht juist dat u Holland Casinos een vergunning geeft voor het aanbieden van kansspelen via internet?
2. Herinnert u zich uw toezegging, gedaan tijdens het algemeen overleg met de vaste commissie voor Justitie op 1 september jl., dat u de Kamer nog in 1999 nader mededelingen zou doen over de aanpak van kansspelen op internet?

3. Waarom heeft u de Kamer op 1 september jl., of daarna, niet ingelicht over de op handen zijnde vergunningverlening?
4. Bent u bereid de vergunningverlening op te schorten tot de Kamer zich, aan de hand van de door u toegezegde mededelingen over de aanpak van kansspelen op internet, een oordeel heeft kunnen vormen over de wenselijkheid van een dergelijke vergunningverlening?

1)Het Parool, 18 september 1999

Deel: ' Vragen CDA over vergunningverlening gokken op Internet '
Lees ook