CDA

: Tweede Kamer : Verkoop Stroomproducent UNA (290499)

Verkoop Stroomproducent UNA (290499)

Den Haag, 29 april 1999

Schriftelijke vragen van het lid Van den Akker (CDA) aan de minister Economische Zaken

1. Heeft u kennis genomen van het artikel Una kan verkopers nog half miljard kosten (*)

2. Is het correct dat u opheldering heeft gevraagd over de vraag in hoeverre Reliant Energy uit Texas (via de overname van UNA) met hun 12,5% eigendom in het landelijk hoogspanningsnet greep kan krijgen op het stroom transport? Aan wie heeft u opheldering gevraagd?

3. Zo ja, bent u sinds het debat met de Tweede Kamer over de wijziging van de Elektriciteitswet 1998 (**) van mening veranderd, in die zin dat ook u nu het CDA-standpunt deelt dat het landelijk hoogspanningsnet niet in commerciele handen thuis hoort?

4. Zo ja, bent u alsnog bereid om het landelijk hoogspanningsnet voor 100% in overheidshanden te krijgen?

5. Is het voorts juist dat de verkoop van UNA aan Reliant contractueel moet zijn afgerond op 30 juni a.s. (*)?

6. Zo ja, wat betekent dit concreet voor de verkoopprijs van UNA nu de Commissie van Wijzen naar verwachting pas in dit najaar met een rapport komt over de toedeling van de bakstenen, en ook de Eerste Kamerbehandeling van de wet nog plaats moet hebben? Is Reliant na 30 juni 1999 nog gebonden aan het bod van maart j.l.?

7. Bent u bereid deze vragen gezien de spoedeisendheid zo snel mogelijk te beantwoorden?

(*) NRC Handelsblad, 27 april 1999
(**) Handelingen TWEEDE KAMER 1998-1999, nrs. 60,62,63,65

Deel: ' Vragen CDA over verkoop Stroomproducent UNA '
Lees ook