CDA

: Tweede Kamer : Vermeend lekken door Secretaris-Generaal Borghouts (070699)

Vermeend lekken door Secretaris-Generaal Borghouts (070699)

Den Haag, 7 juni 1999

Schriftelijke vragen van het lid Van de Camp (CDA) aan de minister van Justitie

1. Heeft u kennis genomen van de beschuldiging aan het adres van de Secretaris Generaal van uw ministerie, als zou hij informatie uit een proces verbaal hebben gelekt? *

2. Beschikte of beschikt de raad van commissarissen over een afschrift van het proces verbaal?

3. Zo ja, hoe is dit in het bezit van de Raad van Commissarissen gekomen?

4. Waarom heeft de Secretaris-Generaal de Raad van Commissarissen telefonisch en niet uit uw naam formeel schriftelijk op de hoogte gesteld van de vervolging? Had een formele schriftelijke mededeling gelet op het bijzondere karakter ervan niet in de rede gelegen?

5. Was u op de hoogte van het feit dat de heer Borghouts de Raad van Commissarissen met deze mededeling zou bellen?

6. Wat werd concreet met de mededeling aan de Raad van Commissarissen beoogd?

7. Is eerder op een dergelijke wijze mededeling gedaan aan een werkgever van een tegen een werknemer lopend strafonderzoek?

8. Welke criteria worden bij het doen van een dergelijke mededeling gehanteerd?


* Algemeen dagblad, 3 juni 1999

Deel: ' Vragen CDA over vermeend 'lekken' Borghouts '
Lees ook