CDA

: Tweede Kamer : Vertrek directeur Ter Apel (070699)

Vertrek directeur Ter Apel (070699)

Den Haag, 7 juni 1999

Schriftelijke vragen van de leden Wijn en Verhagen (beiden CDA) aan de staatssecretaris van Justitie

1. Is het waar dat de directeur van het vertrekcentrum voor uitgeprocedeerde asielzoekers, de heer J. Mulder, zijn werk heeft neergelegd uit onvrede over het falende uitzettingsbeleid van het ministerie van Justitie?

2. Zo ja, op welke wijze werd hij bij het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers belemmerd of gedwarsboomd door het huidige uitzettingsbeleid van het ministerie van Jusititie?

3. Meent de staatssecretaris dat het bemoeilijken van het uitzettingsbeleid door extra overheidsregels een bijdrage levert aan het daadwerkelijke uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers?

4. Zou het niet veeleer voor de hand liggen, gelet op de noodzaak dat uitgeprocedeerde asielzoekers daadwerkelijk het land dienen te verlaten, gebruik te maken van ervaring van deskundige ambtenaren om de doelstellingen van het uitzetbeleid te realiseren?

5. Wanneer zult u reeds eerder door de vaste kamercommissie van Justitie gevraagde opheldering over het falende uitzettingsbeleid, naar aanleiding van het jaarverslag van het vertrekcentrum Ter Apel, verstrekken?

Deel: ' Vragen CDA over vertrek directeur Ter Apel '
Lees ook