CDA

: Tweede Kamer : Zendinstallatie Delta-radio (040599)

Zendinstallatie Delta-radio (040599)

Den Haag, 4 mei 1999

Schriftelijke vragen van het lid Eurlings (CDA) aan de staatssecretaris van V&W

1. Kunt U de inhoud van de verslagen van de besprekingen die rijksambtenaren vorig jaar hebben gevoerd met initiatiefnemers van de radiozender Delta Radio bevestigen? Met name daar waar staat vermeld dat Delta Radio er in de bespreking van 7 april 1998 op attent is gemaakt dat de zendinstallatie destijds net binnen de 12-mijlszone was gepland?

2. Bent U het ermee eens dat het uit oogpunt van een goede milieu- en veiligheidsafweging veel beter was geweest als de mast inderdaad net binnen de 12-mijlszone was gerealiseerd in plaats van buiten de 12-mijlszone zoals nu gaat gebeuren?

3. Wat heeft U ertoe gebracht om Delta Radio attent te maken op de (toen) bestaande juridische leemten buiten de 12-mijlszone?

4. Hoe verhoudt zich de genoemde actie tot het door U in het debat gemaakte opmerking dat U veelvuldig heeft overlegd met Delta Radio juist om een zo goed mogelijke milieu- en veiligheidsafweging te bereiken?

5. Is juist deze betoonde klantvriendelijkheid van uw kant er de reden van dat U onlangs tijdens het kamerdebat over deze zaak stelde dat U bevreesd bent voor schadeclaims omdat er verwachtingen zijn gewekt?

Deel: ' Vragen CDA over zendinstallatie Delta-radio '
Lees ook