CDA

: Tweede Kamer : Vergoeding zelfzorgmiddelen chronisch zieken(140799)

Vergoeding zelfzorgmiddelen chronisch zieken(140799)

Den Haag, 15 juli 1999

Schriftelijke vragen van de leden Buijs en Dankers (CDA) aan de minister van VWS.


1.Is het juist dat U in een brief aan artsen, apothekers en patiëntenorganisaties hebt aangegeven dat chronisch zieken de eerste twee weken de kosten van zelfzorgmiddelen zelf dienen te gaan betalen*?


2.Welke besparing beoogt u hiermee te bereiken?


3.Is onderzoek gedaan naar mogelijke substitutie welke zou kunnen plaatsvinden naar duurdere middelen die wel voor volledige vergoeding in aanmerking komen? Zo ja, wat waren daarvan de uitkomsten en zo nee, waarom niet?


4.Welke criteria zijn van toepassing bij de bepaling of iemand chronisch ziek is? Op welke wijze wordt de indicatie bepaald en hoe vindt de controle daarop plaats?


5.Hoe past deze beleidslijn in de bredere context van de modernisering van het geneesmiddelen-vergoedingssysteem? Bent u het in dat verband eens met de CDA-fractie dat over deze beleidslijn beter eerst in die bredere context met de Kamer van gedachten had kunnen worden gewisseld, en zo nee waarom kiest u dan voor deze buiten de Kamer om tot stand gekomen op zichzelf staande beleidslijn?


6.Op welk moment bent u tot deze beleidslijn gekomen?


7.Hoe groot is de financiële belasting van chronisch zieken inmiddels geworden, en wat is het aandeel daarin van deze beleidslijn?


8.Kunt u ook de Kamer de inhoud en vormgeving van deze beleidslijn doen toekomen?


* Volkskrant, 13 juli 1999

Deel: ' Vragen CDA vergoeding zelfzorgmiddelen chronisch zieken '
Lees ook