Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland


De Europese gehandicaptenparkeerkaart: vragen en antwoorden

De Europese gehandicaptenparkeerkaart doet alweer een half jaar dienst. Met de blauwe kaart kan een automobilist in Nederland, maar ook in België of Griekenland, parkeren. De eigenaar van de parkeerkaart mag in achttien Europese landen gebruik maken van de faciliteiten die gelden voor de gehandicapten van het betreffende land. De Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) merkt dat er veel onduidelijkheid bestaat over de kaart. Dagelijks komen hierover klachten en vragen binnen op het Meldpunt. Hieronder de meest gestelde vragen én antwoorden over de Europese gehandicaptenparkeerkaart.

Door Henrique te Kiefte

Hoe kom ik aan de nieuwe gehandicaptenparkeerkaart?

De kaart is aan te vragen bij de gemeente. Ook de bezitters van de oude invalidenparkeerkaart die een nieuwe kaart willen, kunnen die krijgen. De GGD doet voorlopig het medisch onderzoek om te kijken of iemand in aanmerking komt voor een parkeerkaart. De keuring zal in de toekomst waarschijnlijk worden gedaan door het RIO (Regionaal Indicatie Orgaan). Een huisarts of specialist mag het niet doen. Als uw kaart is verlopen en u wilt een nieuwe parkeerkaart, moet u vaak weer een keuring ondergaan. Dit hoeft niet wanneer eerder is vastgesteld dat u niet zelfstandig meer dan honderd meter aan een stuk kunt lopen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de parkeerkaart?

De criteria om een parkeerkaart in Nederland te krijgen zijn streng. Er is echter een hardheidsclausule opgenomen. Mensen met een chronische ziekte of handicap die zich de ene dag beter verplaatsen dan de andere dag, bijvoorbeeld bij progressieve ziekten, kunnen een parkeerkaart krijgen. Dat geldt ook voor mensen met ernstige incontinentie problemen. Ook mensen met een visuele handicap kunnen een beroep doen op de hardheidsclausule, alleen voor de passagierskaart. De medisch deskundige beoordeelt en beslist dan over de toekenning van de kaart.

Mogen gemeenten verschillende bedragen vragen voor de keuringskosten?

Ja, helaas wel. Iedere gemeente mag zelf de prijs voor de keuring en de leges voor de kaart bepalen. Wel is afgesproken dat de gemeente geen winst mag maken.

Is de parkeerkaart voertuig- of persoonsgebonden?

De nieuwe kaart is niet langer voertuig gebonden, maar persoonsgebonden. Iemand met een handicap kan de parkeerkaart ook voor een andere (leen)auto gebruiken. Dat is dus winst. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om te kiezen voor een passagierskaart. Als iemand zowel een bestuurders als een passagierskaart wil, dan komen op de kaart de hoofdletters B en P te staan. Aan de passagierskaart is overigens geen leeftijdsgrens gebonden. De kaart is dus ook bestemd voor kinderen.

Wat moet ik doen als de parkeerkaart wordt gestolen?

Als u uw kaart bent verloren of het is gestolen, dan wordt er een duplicaat uitgereikt door de gemeente. U ondertekent dan een verklaring dat de kaart is kwijt geraakt. Er vindt geen nieuwe keuring plaats. Als uw kaart is gestolen, meldt het dan ook bij de politie en eventueel bij het plaatselijk gehandicaptenplatform. In Amsterdam vrezen veel mensen met een handicap dat hun parkeerkaarten worden gestolen. Met een gehandicaptenparkeerkaart kan iemand gratis parkeren. Op de kaart staat geen nummerbord vermeld. Alleen een pasfoto van de gebruiker op de achterkant. Iemand kan de kaart stelen en dan gratis parkeren.

Hoe kan het dat ik in de ene gemeente wel moet betalen voor een parkeerplaats en in de andere niet?

Iedere gemeente in Nederland hanteert haar eigen tarieven voor aanschaf van een parkeerkaart. Dat geldt ook voor aanleg van een parkeerplaats bij een woning en voor keuringen. Het bedrag loopt vaak vele Euro's uiteen. Ook verschilt het per gemeente of iemand wel of niet moet betalen voor een parkeerplaats voor gehandicapten. De CG-Raad gaat hierover met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) verder in discussie.

Is de rechtsongelijkheid van het Europese parkeerbeleid met de nieuwe parkeerkaart recht getrokken?

Nee. Met de Europese gehandicapten parkeerkaart zijn de regels voor het wel of niet verkrijgen van een kaart in Europa niet gelijk getrokken. De sociale zekerheidsstelsels, de regelingen en criteria waarop de kaart wordt verstrekt, lopen per land sterk uiteen. Maar u krijgt dus met de gehandicaptenparkeerkaart geen bekeuringen meer wanneer u parkeert in een ander Europees land. Bij de ANWB kantoren is de brochure 'Europese gehandicaptenparkeerkaart' verkrijgbaar daarin staat meer informatie over parkeren in het buitenland.

Deel: ' Vragen en antwoorden over Europese gehandicaptenparkeerkaart '
Lees ook