Tweede Kamer der Staten Generaal

vragen20.001 vragenformulier 20 januari 2000

Gemaakt: 20-1-2000 tijd: 14:19

Vragen van het lid Hermann (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dhr. Hoogervorst, over wetgeving over de wederzijdse erkenning van bedrijfsartsen. (Ingezonden 20 januari 2000)


1

Kent u het bericht «Brussel daagt Nederland voor hof»?


2

Is het waar dat Nederland de Europese richtlijn uit 1998 voor de wederzijdse erkenning van medische diploma's voor zover deze betrekking heeft op bedrijfsartsen, nog niet in wetgeving heeft omgezet?


3

Zo ja, bent u dan bereid dit alsnog op zo kort mogelijke termijn te doen?


4

Welk ministerie is primair verantwoordelijkheid voor het initiëren van wet- en regelgeving op dit terrein of is dit een zaak van het College voor Sociale Geneeskunde?


5

Heeft het tot nu toe achterwege blijven van wetgeving over de wederzijdse erkenning van bedrijfsartsen nadelige gevolgen voor bedrijfsartsen bij internationale contacten?


6

Zijn er nog andere groepen artsen die in een vergelijkbare situatie verkeren?

Trouw, 12 januari jl.


2990005542

Mondelinge vragen van het lid Kant (SP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toezegging van Zorgverzekeraars Nederland aan de ouderenbonden om dit jaar alle wachtlijsten in de thuiszorg weg te werken en de rekening hiervoor bij het kabinet te leggen. (Ingezonden 20 januari 2000)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

Deel: ' Vragen GroenLinks aan Borst over erkenning bedrijfsartsen '
Lees ook