GroenLinks


Vragen over arbeidsongeschikte grafici

Het Tweede Kamerlid Ab Harrewijn stelde 28 mei de volgende vragen aan de Minister van Sociale Zaken over arbeidsongeschikte grafici.

Heeft u kennis genomen van het artikel 'Grafici in WAO niet welkom bij ziekenfondsen' in de Volkskrant van 28 mei?

Is de constatering in dit artikel juist dat de regels voor het inschrijven bij ziekenfondsen niet zijn aangepast aan de situatie waarbij een werkgevers zelf een WAO-verzekering afsluiten voor hun werknemers?

Zijn er behalve de in het artikel genoemde arbeidsongeschikte grafici ook andere groepen arbeidsongeschikte werknemers die het gevaar lopen door de ziekenfondsen geweigerd worden?

Bent u bereid zo nodig de regelgeving aan te passen zodat arbeidsongeschikte werknemers waarbij de werkgevers zelf een WAO-verzekering hebben afgesloten toch toegelaten worden tot de ziekenfondsen?

Deel: ' Vragen GroenLinks over arbeidsongeschikte grafici '
Lees ook