GroenLinks


Schriftelijke vragen over de bescherming van stalkingslachtoffers

Schriftelijke vragen van de leden Halsema en Oedayraj Singh Varma aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.


1. Kent u de uitkomsten van een onderzoek van het Radio 1-journaal, waarin werd gepoogd via gemeenten de wettelijk beschermde persoonsgegevens van stalkingslachtoffers te achterhalen?
2. Bent u met ons geschokt door het betrekkelijke gemak waarmee het de journalisten lukte om in drie van zes gevallen de gezochte informatie te achterhalen, zodat de gewenste anonimiteit en bescherming van de stalkingslachtoffers illusoir bleken te zijn?
3. Onderschrijft u het standpunt van de Registratiekamer, dat gemeenten een verzoek tot geheimhouding van persoonsgegevens ook in organisatorische en procedurele zin moeten vormgeven?
4. Welke maatregelen gaat u nemen om de bescherming van persoonsgegevens door gemeenten effectief te laten zijn?


21 januari 1999

Deel: ' Vragen GroenLinks over bescherming stalkingslachtoffers '
Lees ook