GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 3 augustus 2002 12:35
Einde privatisering en liberalisering?

( 3 augustus 2002)

Kamervraag
Vragen van de leden Vendrik en Duyvendak (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken, dd. 03-08 2002


1. Bent u van mening dat het paarse beleid van liberalisering van de telecom en privatisering van de KPN een mislukking is?


2. Wat is uw oordeel over de actuele situatie bij KPN?


3. Overweegt u in te grijpen bij KPN of overweegt u aanpassing van de regels tav KPN?

4. Sluit u uit dat u de resterende aandelen KPN verkoopt, ook wanneer het goed gaat met de koers van de aandelen KPN?

5. Sluit u uit dat u de komende jaren toestemming geeft voor de privatisering van het economisch eigendom van nutsbedrijven?

6. Zo nee, onder welke condities geeft u daar wel toestemming voor?

7. Bent u van plan om de lopende plannen voor de liberalisering en privatisering van energiebedrijven stop te zetten?

Deel: ' Vragen GroenLinks over privatisering en liberalisering '
Lees ook