GroenLinks

GroenLinks Tweede-Kamerfractie Nieuwsbrief 4 september 2001 17:06

Retourpremie voor drankblikjes

( 4 september 2001)

Vragen van het lid Van der Steenhoven aan de minister van VROM over de 'retourpremie' voor drankverpakkingen

1
Is de minister bekend met de uitlatingen van de heer De Groot van VNO-NCW dat de realisatie van de retourpremie een haast onmogelijke klus is?(blad 'Stromen' 31 augustus 2001)

2
Hoe beoordeelt de minister nu het 'compromis' tussen bedrijfsleven en de regering tav van de statiegeldregeling, in het licht van de de uitspraken van VNO-NCW?

3
Is de minister het met ons eens dat door de uitspraken van VNO-NCW de indruk ontstaat dat het bedrijfsleven om strategische redenen heeft ingestemd met (een onderzoek naar) de retourpremie om invoering van een statiegeldregeling te voorkomen?

4
Is de minister alsnog bereid, indien de retourpremie niet haalbaar blijkt te zijn, zijn voorstel voor een statiegeldregeling naar de Kamer te sturen?

5
Wanneer denkt de Minister de uitkomsten van het onderzoek naar de instelling van een retourpremie naar de kamer te sturen?

Deel: ' Vragen GroenLinks over retourpremie drankblikjes '
Lees ook