GroenLinks


Vragen over uitzetting van Koerden

De Tweede Kamerleden Farah Karimi en Femke Halsema hebben op 28 mei de volgende vragen gesteld aan de minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Justitie over de uitzetting van Koerden naar Turkije.

1. In zijn brief aan de Kamer schrijft de Minister van Justitie dat hij de vraag naar een nieuw ambtsbericht over Turkije en in het bijzonder de situatie van de Koerden na de arrestatie van Oçalan heeft doorgeleid naar de minister van Buitenlandse Zaken. Op welke termijn is de minister van Buitenlandse Zaken voornemens een nieuw ambtsbericht uit te brengen? Wanneer kan de Kamer dit ambtsbericht tegemoet zien?


2. Heeft u kennisgenomen van het persbericht van PRIME van 28 mei 1999 (zie bijlage)? Wat is uw reactie op de inhoud van dit bericht?


3. Heeft u verder kennisgenomen van het persbericht van PRIME van 10 mei jl.? Is het juist dat ernstig verzwakte Koerden zijn uitgezet? Om hoeveel mensen ging het en wat was hun gezondheidstoestand? Is bij de uitzetting aan de Turkse Ambassade meegedeeld dat het Koerden betrof die in Nederland een asielverzoek hebben ingediend? Acht u dit gezien de mensenrechtensituatie van de Koerden in Turkije verantwoord?


4. Is u het standpunt bekend van Amnesty International (sectie Duitsland) waarin zij vragen om opschorting van uitzetting van Koerden naar Turkije? Wat is uw reactie hierop?


5. Bent u bereid om te onderzoeken wat met de reeds uitgezette Koerden in Turkije is gebeurd en de kamer van uw bevindingen op de hoogte te stellen? Zo nee, waarom niet?


6. Bent u bereid gezien de zorgwekkende berichten over de behandeling van teruggestuurde Koerden en het standpunt van Amnesty International
- de uitzetting van Koerden naar Turkije op te schorten totdat de resultaten van het onderzoek bedoeld in vraag 5 beschikbaar is dan wel tot het moment waarop een nieuw ambtsbericht is verschenen? Zo nee, waarom niet?

Deel: ' Vragen GroenLinks over uitzetting van Koerden '
Lees ook