GroenLinks-

Vragen over het gebruik van munitie met verarmd uranium in ex-Joegoslavië


21 maart 2000

Vragen van de leden M.B. Vos (Groenlinks) en Marijnissen (SP) aan de ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie over het gebruik van munitie met verarmd uranium in ex-Joegoslavië:

Heeft u kennis genomen van de brief d.d. 07 februari 2000 van NAVO Secretaris-Generaal Lord Robertson aan de Verenigde Naties Secretaris-Generaal Kofi Annan met nog niet volledige informatie over de van locaties en hoeveelheid verarmd uranium in Kosovo? (1) Zo ja, waarom is de Kamer hier niet over ingelicht? (2) Kunt u de betreffende brief alsnog aan de Kamer doen toekomen?
Is de Nederlandse regering bereid de NAVO tot spoed aan te manen om alle gebieden in ex-Joegoslavië waar zich mogelijk munitie met verarmd uranium bevindt, openbaar te maken? Zo nee, waarom niet? Waarom wordt er in het document slechts informatie gegeven over een beperkt gedeelte van het voormalig Joegoslavië, te weten Kosovo? Op welke wijze en door wie wordt de bevolking van voormalig Joegoslavië voorgelicht over de risicos van verarmd uranium? Op welke wijze en door wie worden militairen en medewerkers van internationale organisaties die werkzaam waren en zijn in voormalig Joegoslavië, voorgelicht over de risicos van verarmd uranium? Op welke wijze worden de gevolgen van het gebruik van verarmd uranium op de nationale gezondheid gemonitored? Heeft de bevolking van voormalig Joegoslavië toegang tot medische zorg in relatie tot ziektes veroorzaakt door verarmd uranium? Zo neen, is de minister bereid om binnen EU verband te pleiten voor het ter beschikking stellen van financiële middelen daartoe ongeacht de bestaande sancties tegen ex-Joegoslavië?
Hoe verklaart u het verschil tussen het bericht van de NAVO dat er in totaal 31.000 rounds of DU ammunition afgevuurd werden door alle NAVO troepen en de brief van het Department of the Airforce, 11th wing die aanhaalt dat er 37.550 rounds of 30 mm ammunition afgevuurd werden door de Amerikaanse luchtmacht alleen?(2)
Onder wiens verantwoordelijk zal de resterende munitie met verarmd uranium opgeruimd worden? Hoe lang zal dit duren?
(1) https://www.antenna.nl/wise/uranium/new.html#NEWS

(2) Dit punt is aan de orde gekomen tijdens het Algemeen Overleg over de Balkan d.d. 16 maart 2000

(3)Aanhangsel van de handelingen nr. 2990007890


-
Meer weten? E-mail info@groenlinks.nl

Deel: ' Vragen GroenLinks over verarmd uranium in ex-Joegoslavië '
Lees ook