gemeente utrecht

2012 schriftelijke vragen
36 vragen van de heer v. oldenborg (ingekomen 20 maart 2012)

geacht college,

door een afschrift van een gezamenlijk schrijven van usine, de provinciale commissie bond heemschut en de commissie erfgoed oud utrecht aan uw college, zijn wij attent gemaakt op het feit dat er nog altijd geen keuze zou zijn gemaakt uit de inventarisatie industrieel erfgoed, zoals die in 2009 en 2010 heeft plaatsgehad, ten behoeve van de gemeentelijke monumentenlijst. terecht wijzen voornoemde organisaties op de risico's voor mogelijke sloop, zoals heeft plaatsgevonden met de schoorsteen aan de vlampijpstraat. dat leidt onze fractie tot de volgende vragen:


1. waarom heeft tot op heden geen selectie van geïnventariseerd industrieel erfgoed ten behoeve van de gemeentelijke monumentenlijst plaatsgehad?
2. wanneer mogen wij een voorstel tot plaatsing van de geselecteerde objecten op de gemeentelijke monumenten lijst verwachten?
3. welke maatregelen neemt het college in de tussentijd zodat, mogelijke te beschermen, objecten niet al verdwenen zijn, voordat ze op de lijst kunnen worden geplaatst?
4. hoe staat het met de bescherming van potentiele monumenten die gesignaleerd zijn als waardevolle representanten van de "nieuwere tijd"?

Deel: ' Vragen inzake de gemeentelijke monumentenlijst '


Lees ook