gemeente utrecht


2006 schriftelijke vragen
148 vragen van mevrouw g.a. oskam en de heer c.g. jansen op de haar
(ingekomen op 29 november 2006)


de hoofdfietsroute door terwijde is vanwege de bouw van de poort van terwijde en de woonwerkunits scherf 16/17 verlegd van de hof ter weijdeweg naar een route dwars door terwijde zelf heen. naar verwachting zal deze situatie zo blijven tot voorjaar 2009. een gedeelte van de hoofdfietsroute loopt nu over het waterwingebied van terwijde. het is hierdoor onmogelijk geworden om dit gedeelte van de hoofdfietsroute met zout te bestrooien bij vorst, ijzel en sneeuw. d66 en de pvda vinden dit een bijzonder ongewenste situatie.

dit leidt ons tot de volgende vragen:
1. ben het u het met ons eens dat het beleid om hoofdfietsroutes ijsvrij te maken ook geldt voor tijdelijke hoofdfietsroutes?
2. bent u het met ons eens dat de door de gemeente gekozen omlegging van de hoofdfietsroute door het waterwingebied in terwijde bij vorst, ijzel en sneeuw geen veilige omlegging is?
3. vindt u het acceptabel als college om een gedeelte van de hoofdfietsroute niet te bestrooien met name daar waar u zelf gekozen heeft voor een tracé over het waterwingebied?
4. bent u het met ons eens dat alles in het werk gesteld moet worden om de tijdelijke hoofdfietsroute door terwijde toch ijsvrij te maken?
5. bent u van zins om eventueel tijdelijk de hoofdfietsroute bij vorst, ijzel of sneeuw terug te verleggen naar de hof ter weijdeweg en deze wel te strooien? immers bij vorst wordt er niet gebouwd?
6. vindt u de borden die geplaatst zijn die aankondigen dat een gedeelte van de hoofdfietsroute niet wordt gestrooid afdoende wat betreft de veiligheidssituatie?
7. bij navraag blijkt dat het water gewonnen wordt op een diepte van 110 meter. indien dit inderdaad zo is, lijkt het vrijwel onmogelijk dat het zout van invloed is op de waterkwaliteit. d66 en de pvda zijn in het algemeen geen voorstander van strooien met zout vanwege de invloed op het milieu. toch lijkt hier de vraag gerechtvaardigd in hoeverre de kwaliteit van het water dat op die diepte wordt gewonnen, wordt aangetast?
8. heeft het zout dat gestrooid wordt op wegen aan de randen van het waterwingebied, zoals de jazzsingel, musicallaan en jean gilbertlaan invloed op de waterkwaliteit?
9. indien dat het geval is, waarom wordt er daar dan wel met zout gestrooid?


---- --


Deel: ' Vragen inzake hoe houden we de hoofdfietsroute door Terwijde ijsvrij '


Lees ook