Nieuws van de Socialistische Partij


TIP: Wil je weten waarmee de SP zich zoal bezighoudt, lees dan Handen uit de mouwen! en de Nieuws-pagina's.

Vragen Jan de Wit aan de minister van SZW over Wet REA


09-07-99 Vragen van het lid De Wit aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid


1. Is het juist dat aanpassingen van de werkplek op grond van artikel
31 van de Wet op de reïntegratie weliswaar moeten worden aangevraagd door de arbeidsgehandicapte maar worden verstrekt aan de werkgever?


2. Is de consequentie daarvan dat de arbeidsgehandicapte deze voorzieningen moet achterlaten bij deze werkgever indien hij/zij bij een nieuwe werkgever gaat werken?


3. Erkent u bij bevestigende beantwoording van vraag 1 en 2 dat de gehandicapte in een nadelige positie komt te verkeren indien hij/ zij bij een nieuwe werkgever gaat solliciteren, en daar opnieuw voorzieningen moet gaan aanvragen? Loopt hij/zij niet het risico dat die nieuwe werkgever de voorkeur geeft aan een niet-gehandicapte omdat het veelal minimaal drie maanden duurt voordat voorzieningen zijn toegekend en gerealiseerd, en een werkgever niet zo lang kan wachten met het aannemen van een nieuwe kracht?


4. Bent u bereid te zoeken naar een oplossing van dit probleem, en zo ja, aan welke maatregel(en) denkt u dan?

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen Jan de Wit (SP) over Wet REA '
Lees ook