Vragen lid Eijsink (PvdA) over bericht Telegraaf


'Ex-medewerker Defensie laat explosief ontploffen'

DEN HAAG, 20110804 -- Vragen van het lid Eijsink (PvdA) aan de minister van Defensie over artikel ‘Ex-medewerker Defensie laat explosief ontploffen’ (Telegraaf 4 augustus 2011)

 1. Kent u het bericht ‘Ex-medewerker Defensie laat explosief ontploffen’, dat verscheen in de Telegraaf (4 augustus 2011)? *

 2. Wat was de functie van de ex-medewerker bij Defensie? Had hij in deze functie toegang tot munitie-opslag en explosieven?

3. Bent u van mening dat tekortkomingen in materieelbeheer ten aanzien van munitie (Rapport Algemene Rekenkamer Jaarverslag 2010) het verduisteren van munitie mogelijk maken? Zo nee, waarom niet?

4. Indien een (ex)medewerker van Defensie munitie heeft verduisterd, gaat u dan maatregelen nemen om er voor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren? Zo ja, welke maatregelen en wordt er een onderzoek gestart naar mogelijk soortgelijke gevallen van verduistering door (ex)medewerkers van Defensie? Zo nee, waarom niet?

* Zie
Ex-medewerker Defensie laat explosief ontploffen


Deel: ' Vragen kamerlid Eijsink (PvdA) over verduistering munitie bij Defensie '
Lees ook