Partij van de Arbeid

Vragen van het lid Kuijper aan de Minister van Justitie

1. Heeft u kennisgenomen van het artikel "Veiligheid Schiphol deugt niet"?¹
2. Is het waar dat de Koninklijke Marechausse eind juni u heeft geschreven dat het 'oude beveiligingssysteem' de meest maximaal mogelijke veiligheid bood?
3. Bent u het eens met het commentaar van de Koninklijke Marechausse? 4. Wat heeft u met het commentaar van de Koninklijke Marechaussee gedaan?
5. Bent u bereid om het nieuwe beveiligingsconcept op Schiphol te heroverwegen?
6. Is het waar dat Schipholmedewerkers of andere op Schiphol werkende mensen, als zij het beveiligde deel van Schiphol betreden, niet worden gefouilleerd en dat hun tassen e.d. niet gecontroleerd worden? 7. Als dit zo is, bent u dan bereid om op korte termijn aan deze situatie een einde te maken?

¹. Het Algemeen Dagblad, 5 oktober 2001.

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen Kamerlid PvdA Kuijper aan Minister van Justitie '
Lees ook