Gemeente Utrecht

2003 SCHRIFTELIJKE VRAGEN
24 Vragen van de heer J.H. Berends
(ingekomen 26 maart 2003)

De website van de gemeente Utrecht is recentelijk compleet gerestyled. Leefbaar Utrecht stoort zich mateloos aan de vergrauwing die m.n. het Wapen van Utrecht getroffen heeft. Het deed ons ongewild denken aan de voortschrijdende vervuiling van de stad, door de verlaging van het schoonmaakniveau.

Gelukkig horen we in de wandelgangen van het Stadhuis geruchten dat het college op dinsdag 1 april a.s. een koerswijziging zal inzetten, waarbij de echte kleuren van het Wapen van Utrecht weer vol trots ook op de gemeentelijke website bewonderd kunnen worden.

Dit leidt bij ons tot de volgende vragen:

Kan het College deze bij geruchte gemelde koerswijziging bevestigen? Zo nee, is het College bereid om het Wapen van Utrecht ook op de website weer in zijn oorspronkelijke kleurstelling te presenteren?

---- --

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen over de nieuwe site van de gemeente Utrecht '
Lees ook