partij van de arbeid

den haag, 1 september 2009

vragen van de leden blom en vos (beiden pvda) aan de minister van financien

over de voorgenomen sluiting van de geldautomaten in zeeland.


1. bent u bekend met het bericht dat de rabobank voornemens is geldautomaten in zeeland te sluiten?{1}


2. hoe verhoudt zich dit tot de doelstelling van het maatschappelijk overleg betalingsverkeer, dat is opgericht naar aanleiding van het initiatiefwetsvoorstel toegankelijkheid en bereikbaarheid basisbetaaldiensten van het voormalig lid crone (pvda), om ervoor te zorgen dat iedereen eenvoudig toegang heeft tot elementaire betaaldiensten?


3. deelt u de mening dat hiermee de dienstverlening die met name in de kleine kernen zo van belang is, schade ondervindt? en zo nee, waarom niet?


4. vindt u het terecht dat de minder mobiele door dit besluit getroffen inwoners geen toegang meer hebben tot geldautomaten? en zo ja, waarom dan?


5. deelt u de mening dat nu een private bank de financiële dienstverlening in kleine kernen wil stopzetten, hier een taak ligt voor de overheid?

{1} pzc, 19 augustus 2009

Deel: ' Vragen over de voorgenomen sluiting van de geldautomaten in Zeeland '


Lees ook