Gemeente Leiden

Schriftelijke vragen van M. VLASVELD (LWG/DG) inzake Delta-metropool

(ingekomen 18 januari 2000)

Volgens berichten in de pers zou op 5 februari a.s. een vereniging tussen twaalf gemeentes worden opgericht, waaronder Leiden, onder de naam Delta-metropool, met als doel van de Randstad een samenhangend geheel te maken met het Groene Hart als centraal stadspark. Hoewel ik al enige tijd lid ben van de raad ben ik hierover door uw College nooit geïnformeerd. Daarom stel ik u op grond van het reglement van orde de volgende schriftelijke vragen.


1. Is het waar dat het College overweegt om deel te nemen aan een vereniging tussen diverse gemeentes in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht onder de naam Delta-metropool?


2. Is het waar dat een van de doelstellingen van die vereniging is om van de randstad een samenhangend geheel te maken met het Groene Hart als centraal stadspark?


3. Op grond van welke overwegingen heeft het College gemeend zich bij zo een vereniging aan te sluiten?


4. Denkt het College niet dat een dergelijke vereniging als een bedreiging wordt gezien door de niet-deelnemende (en/of niet mogen deelnemen) gemeentes?


5. Hoe verdraagt zich deze solistische houding tot hetgeen de Burgemeester in zijn nieuwjaarstoespraak heeft opgemerkt ten aanzien van de houding van Leiden ten opzichte van de omliggende gemeentes?


6. Als het College al meent, dat het Groene Hart zo belangrijk is, waarom worden er dan steeds plannetjes geopperd om waardevolle natuurgebieden op te offeren ten behoeve van asfalt, staal en beton.


7. Waarom heeft het College nooit de moeite genomen om de Raad te informeren over de gesprekken die er zijn geweest ten einde tot deze vereniging te komen?


8. Hoe denkt het College deel te kunnen nemen aan een rechtspersoon als deze vereniging als daarvoor geen mandaat is gegeven door de Raad?


9. Hoe is de samenstelling van het bestuur van deze vereniging gedacht? Wordt dat (weer) gebaseerd op de macht van de grote getallen in plaats van democratische uitgangspunten?

10. Wat zijn de kosten voor de vereniging en hoe groot zal het aandeel van de gemeente Leiden hierin zijn?

11. Overigens ben ik van mening dat schriftelijke vragen als deze op tijd beantwoord moeten worden.

Deel: ' Vragen over Delta-metropool gemeente Leiden '
Lees ook