partij van de arbeid

partij van de arbeid


den haag, 21 februari 2011

vragen van de leden bouwmeester en recourt (beiden pvda) aan de staatssecretaris van veiligheid en justitie

over het schrappen van elektronisch huisarrest


1. kent u het bericht "Teeven wil elektronisch huisarrest veroordeelde schrappen"? (AD 18 februari 2011)


2. Ligt dit bericht in het verlengde van uw antwoorden over elektronisch huisarrest in de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel in verband met wijziging van het wetboek van Strafrecht (32319 van 2 februari 2011)?{1}


3. Deelt u de mening dat straffen naast vergelding ook preventief van aard moeten zijn? Zo ja, hoe ziet u dit in verhouding tot uw voorstel om elektronisch huisarrest te schrappen? Zo nee, waarom niet?


4. Deelt u de mening dat vanwege de confrontatie met de eigen omgeving en situering in de eigen buurt, thuisdetentie minstens zo confronterend en bestraffend kan zijn dan een korte gevangenisstraf? Zo ja, waarom kiest u dan toch voor het afschaffen van thuisdetentie? Zo nee, waarom niet?


5. Deelt u de mening dat de samenleving er meer baat bij heeft als kortgestraften door hun straf op het rechte pad terugkomen? Zo ja, waaruit blijkt dat korte gevangenisstraf effectiever is dan thuisdetentie? Zo nee, waarom niet?


6. Blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat factoren zoals het hebben van werk, inkomen, huisvesting en een adequaat sociaal netwerk een belangrijke rol vervullen bij het voorkomen van recidive? Zo ja, past hierbij elektronisch huisarrest niet veel beter dan celstraf? Zo nee, kunt u dan aangeven uit welk wetenschappelijk onderzoek blijkt dat deze factoren geen belangrijke rol vervullen als het gaat om het voorkomen van recidive?


7. Deelt u de mening dat dankzij elektronische detentie kortgestraften beter hun huis en baan kunnen houden dan wanneer zij in de cel verdwijnen? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat hierdoor het risico van recidive aanzienlijk kleiner is? Zo nee, hoe gaat u in het kader van het motto "uit de bak, is aan de bak" zorgen dat gedetineerden na hun detentie meteen weer aan werk gaan?


8. In hoeverre breekt celstraf voor kortgestraften reeds ingezette trajecten om recidive te voorkomen af en in hoeverre doet elektronisch huisarrest dit niet?


9. Is het schrappen van thuisdetentie ook een poging om aan uw schrikbeeld van lege cellen te ontkomen? Zo ja, acht u dit een gerechtvaardigde reden voor het schrappen van thuisdetentie? Zo nee, waarom niet?


10. Wat zijn de kosten van elektronische detentie per dag en wat zijn de kosten van een gevangenisstraf per dag?

{1} 32 319 Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling Nr. 7 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 2 februari 20111

Deel: ' Vragen over het schrappen van elektronisch huisarrest '


Lees ook