CDA

Vragen over negeren diplomas allochtone medici

De Tweede Kamerleden Gerda Verburg en Siem Buijs hebben aan de ministers Vermeend (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) en Borst (Volksgezondheid) op donderdag 20 juni schriftelijke vragen gesteld over het negeren van diplomas van allochtone medici, terwijl er een tekort is aan autochtone medici en er als gevolg daarvan lange wachtlijsten in de medische zorg zijn.

De CDA-ers willen weten welke concrete stappen de ministers reeds hebben genomen of zullen nemen om ervoor te zorgen dat artsen en andere medici die over een verblijfsvergunnning beschikken de kans krijgen om hun diploma gewaardeerd en erkend te krijgen alsmede de kans om aanvullende opleiding in theorie en praktijk te doen. De vragenstellers zouden het ontoelaatbaar vinden dat zorgvuldigheid in de beoordeling van kunde en ervaring zouden vastlopen in stroperigheid en bureaucratie

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen over negeren diplomas allochtone medici '
Lees ook