partij van de arbeid

den haag, 5 november 2009

vragen van het lid heijnen (pvda) aan de staatssecretaris van bzk

over het oplossen van de praktische problemen waar mensen met een onbekende geboortedatum mee te maken krijgen


1. kent u het bericht "Geboortedatum als service"{1}? Heeft u kennis genomen van de uitspraak van de Raad van State in zaak 200808162/1/H3?


2. Deelt u de overweging van de Raad van State dat het niet onaannemelijk is dat een onbekende geboortedatum hinder met zich meebrengt in het contact met instanties?


3. Acht u het een werkbare oplossing dat de manier waarop de SVB met een onbekende geboortedatum omgaat ook door andere instanties overgenomen wordt?


4. Gaat de IND bij het vaststellen van een geboortedatum op dezelfde wijze te werk als de SVB? Zo nee, waarom niet?


5. Deelt u de mening van de schrijvers van het artikel op de website Digitaal Bestuur dat de goedkoopste oplossing voor de geconstateerde knelpunten het gebruik van een fictieve geboortedatum in de GBA is, mogelijk naar het voorbeeld van de SVB? Ziet u dit als een haalbare oplossing?


6. Heeft de IND voor iedereen die buiten Nederland geboren is en waarvan geen geboortedatum bekend is een fictieve geboortedatum vastgesteld? Wanneer verwacht u de uitkomsten van het onderzoek over het gebruik van de fictieve geboortedatum van de IND, waarvan u in uw antwoorden van 30 september 2009 melding maakt, aan de Kamer te kunnen toezenden?


7. Welke stappen wilt u ondernemen om de praktische problemen aan te pakken waar mensen met een onbekende geboortedatum mee geconfronteerd worden in hun contact met private en publieke instanties?

{1} http://digitaalbestuur.nl/opinie/zorg-voor-geboortedatum

Deel: ' Vragen over oplossen problemen van mensen met onbekende geboortedatum '
Lees ook