CDA

Vragen over patenteren kankergen

CDA-Europarlementariërs Ria Oomen-Ruijten en Bert Doorn zetten grote vraagtekens bij de patentaanvraag door het Amerikaanse bedrijf Myriad Genetics van vier genen die verband houden met erfelijke borstkanker. Zij hebben hierover vragen gesteld aan de Europese Commissie. Zij willen weten of deze praktijken in overeenstemming zijn met het algemeen publiek belang, en zo nee, welke acties de Europese Commissie van plan is te ondernemen. Daarnaast zullen zij op persoonlijke titel proberen via juridische weg de octrooiaanvraag te vernietigen. Tot slot vragen zij een debat aan in de Juridische commissie van het Europees Parlement met als mogelijk vervolg een urgentiedebat tijdens de plenaire zitting.

DNA-analyses zijn van groot belang, omdat daarmee kan worden gezien of patiënten aanleg hebben voor vormen van erfelijke borstkanker. Op dit moment zijn in Nederland zeven centra waar deze analyses kunnen worden gemaakt. Indien het bedrijfsleven bepaalde soorten menselijke genen kan patenteren, kunnen zij gaan dicteren wat, waar en hoe getest mag worden. Niet alleen zal de DNA-diagnostiek een stuk duurder worden, ook kan het onderzoek worden gefrustreerd, omdat bepaalde genen niet zonder betaling kunnen worden gebruikt. De beide CDA-parlementariërs steunen daarom de plannen van de Vereniging van Stichtingen Klinische Genetica om de octrooiaanvragen te vernietigen en sluiten zich bij de Vereniging aan, door zich burgerlijke partij te stellen.

Op dit moment vraagt Myriad Genetics al een vergoeding van 40 dollar als door hun ontwikkelde testen worden gebruikt. Overbodige kosten, maar ook de patiëntenzorg komt onder druk, omdat de Myriad-test vaak onvolledig is en onsecuur. Verder ontstaan er ongewenste monopoliesituaties, vandaar dat de beide leden een debat hebben aangevraagd in de Juridische commissie. De Europese Commissie kan dan toelichten in hoeverre het algemeen publiek belang hiermee gediend is en zo nee, welke stappen de Commissie denkt te zetten.

Voor meer bijzonderheden:
Ria Oomen-Ruijten, tel. + 31 6 532 32 412
Bert Doorn, tel+ 31 6 502 54 934
Eduard Slootweg, voorlichter EVP-ED/CDA, tel. + 32 475 721 280

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen over patenteren kankergen '
Lees ook