Persbericht GROENLINKS Tweede-Kamerfractie

Vragen van het Tara Oedayraj Singh Varma over het niet meer onderzoeken van zakkenrollen door de Eindhovense regionale politie.

d.d. 9 februari 2000


1. Is de minister op de hoogte van het feit dat de regionale politie Zuid-Oost Brabant de strijd tegen zakkenrollers is gestaakt, zoals blijkt uit een artikel in het Eindhovens Dagblad van 8 februari 2000?


2. Kan de minister uitzoeken wat de in het artikel geconstateerde 'hausse' aan zakkenrollerij precies behelst?


3. Is de minister van oordeel dat het opsporen van zakkenrollers tot de reguliere taken van de regionale politie behoort, dat in het kader van het Integrale Veiligheidsbeleid van uw ministerie ook prioriteit hoort te hebben?


4. Kan de minister aangeven hoe groot het acute tekort aan personeel in Eindhoven is, en waaraan dit acute tekort te wijten is? Heeft het regiokorps een personeelsprobleem of is het een prioriteringsprobleem?


5. Wat is het oordeel van de minister over de door de regionale politie in het artikel gedane uitspraken?


6. Welke maatregelen kan de minister nemen om de veiligheidssituatie in Eindhoven te helpen bevorderen?

Deel: ' Vragen over stop onderzoek zakkenrollen politie Eindhoven '
Lees ook