Partij van de Arbeid


4 februari 2000

Vragen van het lid Kortram aan de staatssecretaris voor Onderwijs Cultuur en Wetenschappen

1.Heeft u kennis genomen van het krantenartikel "Elke week spijbelt kwart scholieren" uit het Parool van 19 januari 2000 ?

2.Zijn er precieze landelijke cijfers bekend van de omvang en vorm van het spijbelgedrag van scholieren ?

3.Is het u bekend in welke mate de toename-cijfers van spijbelaars een gevolg zouden zijn van een verbetering in de registratie van het verzuim door scholen, zoals gesuggereerd wordt door de projectleider van het project "Bij de les", de heer Van Veen, in het artikel "Aantal spijbelaars in Amsterdam verdubbeld" in Trouw van 20 januari 2000.

4.Bestaat er voldoende inzicht en kennis over de rol die ouders en betrokken instanties hebben bij het terugdringen van het schoolverzum ?

5.Wat is uw mening over het geven van meer sanctionele bevoegdheden met een wettelijke basis aan de gemeentelijke overheid om het spijbelen van scholieren terug te dringen?

Aan welke bevoegdheden denkt u dan ?

6.Spelen maatschappelijke en culturele achtergronden en de thuissituatie van scholieren een rol in het spijbelgedrag? Zo ja, zou het zinvol zijn deze achtergronden te integreren in de aanpak van spijbelen ? Welke gevolgen zou dit hebben voor de huidige aanpak ?

Deel: ' Vragen PvdA aan Adelmund (Onderwijs) over spijbelaars '
Lees ook