Partij van de Arbeid


Den Haag, 2 februari 2000

VRAGEN VAN HET LID TIMMERMANS (PVDA) AAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

1.
Kent u de plannen van de Duitse Bundeswehr voor de aanschaf van grote aantallen trucks? (1)

2.
Komen de specificaties voor deze trucks overeen met de specificaties die gelden voor de order ten behoeve van de Nederlandse krijgsmacht, waarvoor nu een aanbestedingsprocedure loopt?

3.
Zo ja, ziet u dan mogelijkheden voor het gezamenlijk aangaan van een Europese aanbestedingsprocedure met Duitsland? Zouden hieraan geen schaalvoordelen verbonden kunnen zijn, die kunnen leiden tot een scherpere prijsstelling en die ook mogelijkheden bieden voor interoperabiliteit tussen de beide krijgsmachten?

4.
Bent u bereid hierover op de kortst mogelijke termijn contact op te nemen met uw Duitse collega, ten einde de mogelijkheden van samenwerking te bezien?

(1)_ Algemeen Dagblad van 2 februari 2000

Zoekwoorden:

Deel: ' Vragen Pvda aan Defensie over aanschaf trucks Bundeswehr '
Lees ook