Partij van de Arbeid


27 januari 2000

 

 

Vragen van het lid Kuijper (PvdA) aan de minister van Justitie en aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

1.

Heeft u kennis genomen van het artikel "Arresteer je een autodief, krijg je op je kop" in het Dagblad de Limburger van 27-1-2000?

2.

In hoeverre past de door de politie Heerlen-Noord gestelde prioriteiten in het door de regering voorgestane beleid van eenheid van politie zoals in het beleidsplan 1999-2000 staat beschreven?

3.

Bent u het eens met de stelling dat het niet opsporen van gestolen auto's en het niet in behandeling nemen van eenvoudige mishandelingen, in strijd is met artikel 2 van de Politiewet?

4.

In hoeverre is de prioriteit van de politie Heerlen-Noord bepaald door het openbaar bestuur?

5.

Wat zijn de consequenties van de prioriteitenstelling van de politie Heerlen-Noord op het gebied van de motivatie van de bij het politiewerk zeer betrokken politiemedewerkers?

6.

In hoeverre bevordert deze maatregel het vertrouwen in de politie?

7.

Zijn er andere en betere methoden te vinden om de beschikbare capaciteit van de politie in te zetten?

8.

Ziet u mogelijkheden om verbetering van de situatie bij de politie in Heerlen-Noord te bevorderen?

Deel: ' Vragen PvdA) aan Justitie en BiZa over politie Heerlen-Noord '
Lees ook